ما برای راحتی استفاده از مطالب خبرگزاری پرندک راه های مختلفی از جمله پیامرسان ها ، خبرنامه ایمیلی و اعلان را در دسترس شما قرار داده ایم،

یکی از این راه های ارتباطی اپلیکیشن اندرویدی است که هم اکنون طراحی شده است و شما می توانید به نصب آن در تلفن همراه خود با سرعتی بسیار مناسب به اخبار شهرستان زرندیه دسترسی داشته باشید.

همراه ما باشید!

دریافت مستقیم